Ajankohtaista ja blogit

Tilannejohtaminen on toimivin keino onnistuneeseen muutokseen

...............

Muutoksen johtamisesta puhutaan hyvin yksinkertaistaen. Yleisin yksinkertaistus tapahtuu akselilla vapaus - vaatiminen. Toiset ovat sitä mieltä, että muutos syntyy vain, jos ihmisille annetaan vapaus tehdä asiat niin hyvin kuin osaavat. Toisen koulukunnan mukaan taas muutos on tiukkaa ohjaamista, jotta kaikki menevät varmasti oikeaan suuntaan.

Itse asiassa kumpikaan näistä koulukunnista ei ole täysin oikeassa eikä oikea löydy edes näiden väliltä. Johtamisessa tulee aina noudattaa tilanteen vaatimia keinoja. Muutoksen läpivieminen vaatii usein osaamista lukuisista keinoista. Psykologi Daniel Goleman on tutkinut tunneälyä ja löytänyt kuusi keskeistä johtamistyyliä.

Ensinnäkin on asioita, joiden toteuttamisessa tarvitaan pakottavaa tyyliä. Johtajalla on oltava uskallusta antaa suunta ja tavoitteet. Suunnan antamista ei saa pelätä liikaa, sillä jos se lopulta osoittautuu vääräksi, suuntaa voidaan aina korjata.

Suuntaa ylläpidetään parhaimmin muistuttamalla visiosta. Monet strategiaoppineet sanovat, että visio on kaiken ydin. Muutoksen johtamisessa visiota tärkeämpiä ovat kuitenkin lähiajan tavoitteet. Vision avulla kyetään kuitenkin perustelemaan syitä muutokselle. Visio on se kepin päässä oleva porkkana.

Muutoksesta on myös tehtävä yhteinen. On käytettävä eri keinoja tiimien sisäisten ja eri tiimien välisen kitkan vähentämiseen. Muutosvaiheessa joku yksilö tai tiimi saattaa olla muita nopeampi ja se voi johtaa konflikteihin. Koko yhteisölle on siis opetettava kärsivällisyyttä ja ongelmien ratkaisutaitoja.

Ruotsalaistyyppinen demokratiakin on paikallaan. Sen avulla haetaan yhteistä konsensusta tarvittaviin ratkaisuihin. Osa muutoksista on sellaisia, että ne onnistuvat vain silloin, jos muutoksen keskellä olevat ihmiset ovat itse saaneet vaikuttaa asioihin.

Tarvitaan myös esimerkillä johtamista. Tämä toimii erityisen hyvin niissä yhteisöissä, joissa suurin osa tekijöistä osaa hommansa hyvin. Mitä kovemmista ammattilaisista työyhteisö on koottu, sitä enemmän voidaan johtaa esimerkillä. Huippuporukka tietää mihin pitää mennä pelkästä johtajan nenän asennosta.

Näiden kaikkien lisäksi tarvitaan lisäksi valmentavaa otetta. On annettava mahdollisuuksia kokeilla ja kerätä siitä saatuja kokemuksia oppimisen pohjaksi. Moni asia on opittavissa vain itse kokeilemalla. Kokeileminen taas tapahtuu vain, jos esimies tekee selväksi, että se on sallittua ja samalla osaa tukea ihmisten oppimista.

Ei siis ole yhtä ainutta oikeaa johtamistapaa. Johtaminen on aina sidottua tilanteeseen ja tavoitteisiin ja oikea johtamistyyli pitää valita sen mukaan.

Haluatko tietää lisää eri johtamistyyleistä, niiden vaatimasta viestinnästä ja tyylien sujuvasta vaihtamisesta tilanteen mukaan? Haluatko tietää miten kehittyneemmät vuorovaikutustaidot voivat parantaa onnistumistasi johtajana?

Kommentoi