Itsensä johtaminen - Aikaa ei voi hallita

Kohtaamme päivittäin tutun ongelman: liian paljon tehtäviä ja liian vähän aikaa niiden tekemiseksi. Aikaa ei voi hallita, mutta itseään voi. Kun haluat oppia priorisoimaan omia tehtäviäsi ja toimia suunnitelmallisemmin ja tavoitteellisemmin, sinun täytyy ensin tunnistaa nykyinen tapasi toimia. Ajankäytön kehittymisen positiiviset vaikutukset eivät näy ainoastaan työelämän arjessa, vaan kaikessa, mitä teet!Ota oma ajankäyttösi haltuun!

Itsensä johtamisen valmennus

Valmennuksessa Henkilökohtainen tehokkuus® -profiilin avulla keskitymme yksilöiden ja koko ryhmän nykyisen ajanhallinnan parantamiseen. Keskitymme 12 tehokkuuden osa-alueeseen, joista valitsemme ne alueet, joissa yksilöiden ja ryhmän on toimittava tehokkaammin ja tavoitteellisemmin. Syvennymme niihin osa-alueisiin, jotka ovat arkemme kannalta merkityksellisimpiä ja kaipaavat korjausliikkeitä.


Valmennuksen hyödyt

Valmennus auttaa osallistujia priorisoimaan ja keskittymään töiden kannalta niihin tehtäviin, joiden avulla saavutetaan henkilökohtaiset tavoitteet. Toimintatapojen kehittäminen näkyy nopeasti työmotivaation kasvamisena ja stressinhallinnan kehittymisenä.


Yksilön ajanhallinta

Profiili kertoo nykyisen ajanhallintasi tason, jonka pohjalta luomme toimintasuunnitelman sen parantamiseksi.


Ryhmän ajanhallinta

Ryhmäprofiili kertoo, mihin ryhmän aika nykyisellään kuluu. Sen pohjalta luomme toimintasuunnitelman ryhmän ajanhallinnan parantamiseksi.
Olemme sertifioituneet DiSC®-valmennukseen