Muut valmennukset

Meiltä löytyy tehokkaat valmennukset myös stressin ja hallintavoimavarojen sekä toimivan työyhteisön arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Valmennuksissa hyödynnetään nykytilanteen arvioimiseksi DiSC®-tuoteperheen työkaluja, joiden avulla kartoitetaan osallistujien kehittymiskohteita.

Työhyvinvointi näkyy toimintana, innostumisena ja tuloksina

Arvioinnit ja mittaukset


Stressi ja hallintavoimavarat -valmennus

Valmennuksessa keskitytään stressitekijöiden hahmottamiseen sekä henkilökohtaisen kehityspolun rakentamiseen. Stressitekijöitä mitataan neljästä näkökulmasta: minän hallinta, työ, parisuhde ja perhe.
Toteutuksen tukena käytetään Stressi ja voimavarat -profiilia sekä alkuperäisen DiSC®-tuoteperheen työkaluja.


Ohjelman keskeinen sisältö

 • Stressi ihmisen toiminta- ja työkyvyn vaarantajana
 • Stressin syntytekijät
 • Henkilökohtaisen stressin neljä osa-aluetta
 • Tyytyväisyys/tyytymättömyys nykyiseen tilanteeseen
 • Neljä hallintavoimavaraa ja niiden käyttö: ongelmanratkaisu, kommunikointi, läheisyys ja joustavuus
 • Henkilökohtainen toimintasuunnitelma


Toimiva työyhteisö

Tehokkaan työyhteisön perustana on luottamus. Yhtä tärkeää on myös se, että työntekijöiden tavoitteet ovat samansuuntaiset ja niihin sitoudutaan. Työyhteisön menestys voidaankin määritellä näiden kahden tekijän - luottamus ja sitoutuminen - avulla. Vaikka sitoutuminen on välttämätöntä yhteistyön kannalta, siltikin niin useat työyhteisöt eivät onnistu siinä.


Ohjelman keskeinen sisältö

 • Sitoutuminen ja luottamus toiminnan keskiössä
 • Luottamuksen osa-alueet
 • Toimivuuden mittaaminen
 • Prosessin rakentaminen ja tulosten käsittely
 • DiSC®-tyylien yhteensopivuus ja yhteistyön haasteet
 • Erilaisuus vahvuudeksi


360º-mittaus