Esimiestaidot - Esimiehen Self-Lift

Valmennuksessa perehdytämme osallistujan esimiestaitojen ydintekijöihin, syventyen kolmeen ydinalueeseen,
jotka ovat esimiestyön onnistumisen kannalta menestymisen peruspilarit.

Sovellamme valmennuksen organisaationne tarpeisiin!

Uudistu ja vuorovaikuta esimiehenä!

Esimiehen Self-Lift -valmennus

Esimiehen Self-Liftissä on kyse siitä, että esimies oppii ajattelemaan asioita laatikon ulkopuolelta ja avaa itselleen selkeän käsityksen nykyisistä toimintatavoistaan. 


Millainen minä olen esimiehenä

  • Mitkä asiat ajavat minua eteenpäin ja mitkä ovat vahvuuteni
  • Millaisista asioista stressaannun ja millaiset asiat saavat minut motivoitumaan


Miten vaikutan muihin esimiehenä

  • Miten rakennan luottamusta
  • Miten annan ja vastaanotan palautetta
  • Miten motivoin ja innostan muita
  • Miten kohtaan vaikeat esimiestilanteet


Miten johdan ihmisiä muutoksissa ja uudistuksissa?

  • Muutoksen starttivaiheen menestystekijät
  • Tunneäly johtamisessa
  • Erilaiset johtamistyylit
  • Vuorovaikutus tiedon, taidon ja tunteen tasolla


Ymmärrä henkilöstöäsi

Toimivassa esimiestyössä on tärkeää ymmärtää ihmisten erilaisuutta sekä heidän reaktioitaan. Valmennuksessa osallistuja saa kuvan omasta käyttäytymismallistaan DiSC®-mallin avulla, jonka myötä hänen on helpompi kehittää omia tottumuksiaan henkilöstön vuorovaikuttamisen suhteen.Olemme sertifioituneet DiSC®-valmennukseen