Esimiestaidot - Esimiehen Self-Lift

Valmennuksessa perehdymme esimiestaitojen ydintekijöihin,
jotka ovat esimiestyössä onnistumisen kannalta menestymisen peruspilarit.

 

Valmennus toteutetaan osallistavalla ja ratkaisukeskeisellä tavalla ja konkretisoi esimiehen työroolin, vastuut ja kehittää vuorovaikutustaitoja. Valmennus auttaa kehittymään esimiehenä ja avaa osallistujalle oman toimintatyylin vahvuudet ja kehittämiskohteet. Hyvä ja tavoitteellinen esimiestoiminta korreloi henkilöstön työhyvinvointiin ja vaikuttaa positiivisen toimintakulttuurin kehittymiseen.

Sovellamme valmennuksen organisaationne tarpeisiin!

Uudistu ja vuorovaikuta esimiehenä!

Esimiehen Self-Lift -valmennus

Kohderyhmä: esimiehet, työnjohtajat, projektipäälliköt ja tiiminvetäjät


Esimiehen työrooli ja vastuut

 • Asioiden ja ihmisten johtaminen
 • Toimintavastuu
 • Muutostilanteet ja niiden hallinta


Millainen minä olen esimiehenä?

 • Mitkä asiat ajavat minua eteenpäin ja mitkä ovat vahvuuteni
 • Millaisista asioista stressaannun ja millaiset asiat saavat minut motivoitumaan


Miten vaikutan muihin esimiehenä?
Esimiehen vuorovaikutustaidot

 • Tavoitteiden ja mittareiden asettaminen
 • Luottamuksen rakentaminen
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Erilaisten ihmisten motivointi ja innostaminen
 • Vaikeat esimiestilanteet


Miten johdan ihmisiä muutoksissa ja uudistuksissa?

 • Muutoksen starttivaiheen menestystekijät
 • Tunneäly johtamisessa
 • Erilaiset johtamistyylit
 • Vuorovaikutus tiedon, taidon ja tunteen tasolla


Ymmärrä henkilöstöäsi

Toimivassa esimiestyössä on tärkeää ymmärtää ihmisten erilaisuutta sekä heidän reaktioitaan. Valmennuksessa osallistuja saa kuvan omasta käyttäytymismallistaan DiSC®-mallin avulla, jonka myötä hänen on helpompi kehittää omia tottumuksiaan henkilöstön vuorovaikuttamisen suhteen.


Muita teemoja esimiesvalmennukseen

 • Valmentava esimies
 • Kehityskeskustelu
 • Tiimin johtaminen
 • Palaverikäytännöt

Olemme sertifioitunut DiSC®-valmennukseen

 

Ota yhteyttä!