https://www.dereco.fi/uploads/images/2017/logos/wallbreakers_logo.jpg

Wallbreakers™ -muutosjohtamisen simulaatio

Muutosjohtamisen simulaatiovalmennus Wallbreakers™ on Derecon maahantuoma vuonna 2013. Valmennus on saanut asiakkailtamme erinomaisen palautteen ja kerännyt kiitoksia käytännöllisestä ja innostavasta lähestymistavastaan. Valmennus on vaikuttava ja siinä yhdistyvät vuorovaikutuksen kehittäminen, tunneälyn merkitys sekä erilaisten ihmisten ymmärtäminen. 

 

 

Murra muureja ja rakenna siltoja muutoksessa

Mikä on Wallbreakers™?

Wallbreakers™ on pohjoismaisten organisaatiopsykologien kehittämä muutosjohtamisen simulaatio, jonka avulla harjoitellaan muutoksen eri vaiheiden johtamista: aloitus-, toteutus- ja ankkurointivaihe. Simulaation rakenteeseen on kiteytetty tiede- ja liike-elämässä arvostettujen tutkijoiden Daniel Golemanin, John Cotterin, Rick Maurerin ja Edgar Scheinin johtamisoppien ydinteorioita ja havaintoja johtamisesta. Simulaatiovalmennus on vaikuttava ja innostava tapa kehittää johtamisen ja vuorovaikutuksen taitoja. Valmennus auttaa nykyisissä sekä tulevissa muutostilanteissa.


Kehity johtajana ja esimiehenä

Simulaatiovalmennuksessa opitaan ymmärtämään erilaisia ihmisiä, käsittelemään henkilöstön muutospelkoa ja -vastustusta sekä tunneälyn merkitystä johtamisessa. Lisäksi Wallbreakers™–simulaatiossa osallistujille tulee tutuiksi erilaiset johtamistyylit ja kunkin oma johtamistyyli. Valmennuksesta saatavat opit ovat vietävissä käytäntöön vaikka heti!


Vuorovaikuta

Valmennus tarjoaa turvallisen ja innostavan ympäristön muutosprosessista keskustelemiseen sekä organisaation verkostoitumiseen. Osallistava ja kokemuksellinen simulaatio tuo yhteen henkilöitä organisaation eri osista ja avaa uusia näkökulmia.


Onnistu muutoksessa

Wallbreakers™ antaa käytännöllisiä toimintamalleja ja keinoja onnistuneen muutoksen läpiviemiseksi. Erilaiset ihmiset reagoivat asioihin eri tavoin, jolloin johtajan tekemät valinnat ja toimenpiteet ovat ratkaisevassa asemassa onnistuneessa muutosprosessissa.


Faktoja

  • Suunnattu keskisuurille ja suurille organisaatioille
  • Lisensoitu osallistujamateriaali on saatavilla usealla eri kielellä
  • Yhden valmennuksen osallistujamäärä on 8-24 henkilöä, mutta se voidaan toteuttaa myös suuremmille ryhmille
  • Simulaatiovalmennus peilataan aina asiakkaan muutostilanteeseen
  • Valmennuksen kesto on 1 tai 1½ päivää
  • Valmennus voidaan toteuttaa myös englanniksiDereco on tuonut Wallbreakers™-muutosjohtamisen simulaation Suomeen vuonna 2013

Olemme sertifioitunut Wallbreakers™-muutosjohtamisen simulaatioon ja raivanneet tietä uudenlaisille menetelmille Suomessa. Meillä on syvä osaaminen simulaation soveltamisesta erilaisiin muutostilanteisiin.

Me autamme organisaatiotasi onnistumaan muutoksessa ja sen lupauksen me annamme.

Ota yhteyttä!

Lisätietoja: Kirsi Mäkinen, kirsi.makinen@dereco.fi p. 050 408 0400