Myynnin kasvattaminen

Autamme tekemään parempaa tulosta kehittämällä myyntityötä ja markkinointiviestintää.

 

Menestyvä organisaatio käyttää myyntiä ja markkinointiviestintää oikeassa suhteessa. Oikein ajoitettu markkinointiviestintä tekee myyntityöstä yksinkertaisempaa ja tuloksellisempaa. Menestyvää myyntiä yhdistää selkeä tavoite, nykyaikaisten työkalujen tehokas hyödyntäminen ja asiakkaan näkökulmasta ajankohtainen ja kiinnostava myyntitarina.

 

Me autamme asiakasta kiinnostavan tarinan rakentamisessa ja sen käytäntöön viemisessä.

Onnistu myynnissä!


Tuotteistaminen

  Autamme yhdistämään myytävät palvelut ja tuotteet asiakkaalle kiinnostavaksi kokonaisuuksiksi
 • Tunnistamme mikä nykyisessä mallissa toimii ja mikä ei toimi
 • Autamme paketoimaan palveluita ja tuotteita myytäviksi kokonaisuuksiksi


Iskevän tarinan rakentaminen

  Iskevä tarina on asiakkaalle merkityksellinen ja innostava.
 • Tunnistamme, mitkä asiat palveluissa vastaavat eniten asiakkaiden tarpeisiin.
 • Rakennamme myyntipuheita, jotka kiinnostavat sekä asiakkaita, että omaa henkilökuntaa ja tuovat todellisia myyntituloksia


Valmennamme myynnin uusille tavoille toimia

  Autamme uusien palveluiden ja uuden tarinan käytäntöön viemisessä.
 • Valmennamme myyjiä osallistavalla workshop-menetelmällä ja tarvittaessa lähdemme mukaan myyntitilanteisiin.


Markkinointisisältöjen luominen

  Luomme ohjeistuksen ja esimerkit siitä, miten käyttää erilaisia markkinointiviestinnän välineitä myynnin apuna. Tavoitteena mahdollisimman järkevä ja tehokas tilanteen mukainen markkinointiviestinnän käyttö.


Asiakasymmärryksen lisääminen

  Käyttämämme SMART SURVEY -asiakastutkimus auttaa selvittämään asiakkaiden todelliset ostomotiivit ja sitoutumisen asteen.
 • Haastattelut asiakkaan luona tai puhelimitse.


Autamme kasvattamaan liikevaihtoasi kehittämällä myyntiäsi konkreettisin toimenpitein.

Ota yhteyttä!