Yhtenäisen tiimin viisi toimintatasoa -johtoryhmä-/tiimivalmennus

 

Valmennus perustuu Patrick Lencionin Viisi toimitahäiriötä tiimissä -menestyskirjaan sekä yhtenäisen tiimin viisi toimintatasoa -tiimiarvioon. Yhtenäisen tiimin viisi toimintatasoa auttaa tunnistamaan vahvuudet ja heikkoudet johtoryhmässäsi.

Hyvin toimivassa johtoryhmässä yksilöt puhaltavat yhteen hiileen

 • luottavat toisiinsa
 • uskaltavat tuoda esille mielipiteensä
 • sitoutuvat yhteisiin päätöksiin
 • vaativat itseltään ja toisiltaan vastuullisuutta
 • keskittyvät yhteiseen päämäärään ja tulosten saavuttamiseen

 

Tiimin viisi toimintatasoa -ohjelma mittaa tiimin suoriutumista viidessä tiimityön osa-alueessa:

 • luottamuksessa
 • konflikteissa
 • sitoutumisessa
 • tilivelvollisuudessa ja vastuullisuudessa
 • tuloksissa

Lähtötilanne ja tilanne 8 kuukauden kuluttua

Johtoryhmä on yrityksen kilpailuetu, hyödynnättekö sen?

Hyödynnä johtoryhmäsi potentiaali maksimaalisesti!

Kevät on kasvun ja uudistumisen aikaa, joten varmista johtoryhmäsi kehittyminen ja starttaa nyt. Johtoryhmän toiminnan kehittymisestä hyötyy koko organisaatio!


Milloin?

Silloin kun haluat,

 • tehostaa johtoryhmän tapaa toimia
 • saada johtoryhmästä enemmän irti
 • selkeyttää johtoryhmän rooleja ja vastuita
 • kehittää keskinäistä vuorovaikutusta


Hyödyt

Toimiva ja tuloksellinen johtoryhmä:

 • tekee parempia ja nopeampia päätöksiä
 • selkeyttää johtoryhmäläisten rooleja ja vastuita
 • hyödyntää maksimaalisesti kaikkien jäsentensä taitoja ja erilaisia näkemyksiä
 • ei tuhlaa voimavaroja politikointiin, sekaannuksiin ja tuhoisiin konflikteihin
 • keskittyy oikeiden ja oleellisten asioiden käsittelyyn ja ongelmien ratkaisemiseen
 • ei takerru epäolennaisuuksiin etsiäkseen muiden hyväksyntää
 • luo yritykselle selkeää kilpailuetua
 • parantaa johtoryhmän ja koko organisaation työilmapiiriä
 • vaikuttaa työhyvinvointiin ja motivaatioon

Olemme sertifioitunut Five Behaviors of a Cohesive Team™ -valmennukseen

 
Ota yhteyttä!